Sorumluluk Bilinci

Her alt grubun yönetim kurulu, o dönemde iletişim kurulacak şirketleri ayrı ayrı belirleyip bu şirketleri üyelere dağıtır. Görüşme ayarlama aşaması tek bir mailleşme ya da telefon konuşmasıyla belirlenemediği için üyenin şirketle iletişimi sürekli güncel tutması lazımdır.